PIASKI BUDOWLANE

O PIASKU BUDOWLANYM

Dlaczego nasz piasek

Prowadzimy lokalną sprzedaż piasków budowlanych nasypowych na wymiany gruntów oraz ziemi, które stanowią nadkład nad złożem piasków kwarcowych.

Podstawowe parametry jakościowe piasków nasypowych przedstawiają się korzystnie i kwalifikują je jako przydatne dla wszelkiego rodzaju robót drogowych i budowlanych: do budowy nasypów i nawierzchni drogowych oraz do wykonywania zasypek za przyczółkami obiektów mostowych.

Scroll to Top