O NAS

NASZA HISTORIA

Jak powstała nasza firma?

W 2009 roku niedaleko naszej lokalizacji rozpoczęła się budowa drogi krajowej S5. Właściciele gruntów ściśle związani z rolnictwem podjęli decyzję o przeznaczeniu gruntów pod kopalnię piasków budowlanych, ponieważ uprawy na tych terenach były z roku na rok coraz słabsze. W efekcie tego na terenach dzisiejszej kopalni piasków kwarcowych pojawiły się pierwsze ciężkie sprzęty i rozpoczęto pierwsze odkrywki. 

W eksploatacji złoża okazało się, że na tych terenach może znajdować się coś dużo cenniejszego niż zwykłe piaski budowlane.

Właściciele rozpoczęli badania mające na celu rozpoznanie złóż, specjalistyczne laboratorium wykonało na terenach kopalni kilkadziesiąt odwiertów na głębokościach do 30 metrów. Wyniki tychże badań nie pozostawiały wątpliwości – posiadamy coś wyjątkowego. Wizyty na licznych targach branżowych oraz analiza polskiego i europejskiego rynku piasków kwarcowych zaowocowały powstaniem w roku 2014 nowoczesnego zakładu wydobycia oraz uszlachetniania piasków kwarcowych.

Złoża piasku, którego już naturalne parametry kształtują się na bardzo wysokim poziomie – wydobywane są i uszlachetniane w nowoczesnym zakładzie przeróbczym, czego efektem jest uzyskiwanie cenionego na rynku surowca. Piasek poddawany jest wielokrotnie procesom płukania, oczyszczania w cyklonach i różnego rodzaju separatorach, frakcjonowania oraz suszenia. Nad całością procesów czuwają nasi pracownicy, którzy kontrolując jakość piasku w laboratorium zakładowym dbają o to, aby nasi klienci otrzymywali dokładnie taki produkt, którego oczekują i o najwyższej jakości.

Rok 2020 był dla nas kolejnym krokiem w przyszłość. To właśnie w tym roku spółka zrealizowała inwestycję, na którą zdecydowała się w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez swoich dotychczasowych kontrahentów, a także z chęci stworzenia możliwości wyjścia ze swoimi produktami do nowych odbiorców oraz coraz to bardziej wymagających branż. W związku z tym zakład, który powstał w roku 2014 zyskał swój nowy kształt. Podwoiliśmy ilość pozycji w portfolio produktowym, a nasze moce produkcyjne wzrosły do kilkuset tysięcy piasków suszonych rocznie. W tym miejscu pragniemy podziękować naszym klientom, ponieważ bez zaufania, którym nas obdarzyliście na samym początku naszej drogi nie udałoby się to – a dzięki Wam dotarliśmy dzisiaj do miejsca, w którym nasz produkt broni się sam.

Od samego początku nastawieni byliśmy na działanie w dłuższej perspektywie, a naszej siły upatrywaliśmy w tym, że nasza firma jest firmą rodzinną. To właśnie tutaj – naszym zdaniem – tkwi prawdziwa i wyróżniająca moc! W roku 2022 nastąpiły u nas zmiany właścicielskie – aktualny właściciel Robert Pachura odkupił udziały od pozostałych współwłaścicieli, ale Jarkop Sp. z o. o. pozostała nadal firmą rodzinną – zarządzaną przez grono najbliższych sobie osób. Mówi się, że „Siła firmy jest pochodną siły właściciela” – to właśnie jest nasza siła, siła która wspiera działania. Płaska struktura organizacyjna zdecydowanie wzmacnia naszą elastyczność – skraca procesy decyzyjne i zwiększa naszą pozycję konkurencyjną na rynku. Marka, którą zbudowaliśmy jest naszą dumą i daje nieocenione zadowolenie i szczęście, ale nie poprzestajemy na tym – idziemy dalej. Po więcej. Dla Was. 

Scroll to Top