JAKOŚĆ

DOSKONAŁY Z NATURY

Jak weryfikujemy naszą jakość

Kopalnia piasków kwarcowych Jarkop Sp. z o. o. jest dziś cenionym w branży surowców mineralnych dostawcą płukanych i suszonych piasków kwarcowych z wyłącznie polskim kapitałem. Złoża piasku, którego już naturalne parametry kształtują się na bardzo wysokim poziomie – wydobywane są i uszlachetniane w nowoczesnym zakładzie przeróbczym, czego efektem jest uzyskiwanie cenionego na rynku surowca.

Piasek poddawany jest wielokrotnie procesom płukania, oczyszczania w cyklonach i różnego rodzaju seperatorach, frakcjonowania oraz suszenia. Nad całością procesów czuwają nasi pracownicy, którzy kontrolując jakość piasku w laboratorium zakładowym dbają o to, aby nasi klienci otrzymywali dokładnie taki produkt, którego oczekują i o najwyższej jakości.

DOSKONAŁY Z NATURY

Jak weryfikujemy naszą jakość

Laboratorium zakładowe na bieżąco bada parametry naszych produktów. W trybie ciągłym kontrolujemy zawartość podziarna, nadziarna oraz krzywą ziarnową każdej wyprodukowanej partii.
Kontroli podlega także zawartość lepiszcza oraz wilgotność wyrobu gotowego.

Scroll to Top