O STAVEBNÍM PÍSKU

O STAVEBNÍM PÍSKU

Proč náš písek

Prodáváme místní stavební písky na výměnu půdy a zeminy, které jsou skrývkou nad ložiskem křemenného písku.

Základní kvalitativní parametry písků jsou příznivé a kvalifikují je jako použitelné pro všechny druhy silničních a stavebních prací: pro stavbu náspů a povrchů vozovek a pro zásypy za mostní opěry.

Přejít nahoru