KVALITNÍ

DOKONALÝ OD PŘÍRODY

Jak ověřujeme naši kvalitu

Důl na křemenný písek Jarkop Sp. z o. o. je dnes ceněným dodavatelem praných a sušených křemenných písků s pouze polským kapitálem v průmyslu nerostných surovin. Ložiska písku, jejichž přírodní parametry jsou na velmi vysoké úrovni, jsou těžena a zušlechťována v moderním zpracovatelském závodě, čímž se získává surovina ceněná na trhu.

Písek je opakovaně podrobován procesům praní, čištění v cyklonech a různých typech separátorů, frakcionaci a sušení. Na celý proces dohlížejí naši zaměstnanci, kteří kontrolou kvality písku ve firemní laboratoři zajišťují, že naši zákazníci obdrží přesně takový produkt, jaký očekávají, a v nejvyšší kvalitě.

DOKONALÝ OD PŘÍRODY

Jak ověřujeme naši kvalitu

Laboratoř společnosti neustále testuje parametry našich výrobků. V kontinuálním režimu kontrolujeme obsah podsítku, nadsítku a zrnitostní křivku každé vyrobené šarže.
Kontroluje se také obsah pojiva a obsah vlhkosti v hotovém výrobku.

Přejít nahoru